Quy chuẩn vóc dáng phụ nữ qua 100 năm

Những năm gần đây, việc đánh giá ngoại hình phụ nữ dần bị xem là khiếm nhã, không có quy chuẩn nhất định nào cho kích thước, cân nặng của phụ nữ miễn họ thấy thoải mái, khỏe mạnh.
Đánh giá phiên bản mới