Tần suất sử dụng các thành phần chăm da phổ biến

Retinol và AHA/BHA đều cần thời gian để thăm dò khả năng thích ứng của da, mới dùng chỉ nên sử dụng nồng độ thấp, từ 1-3 lần trong tuần, vào buổi tối.

Đánh giá phiên bản mới