Chiều lòng sếp nữ dễ hay khó?

Để 'ghi điểm' với sếp nữ mà không tạo cảm giác nịnh nọt, khó nghe, hãy khen đúng lúc, đúng chỗ, chỉ nói sự thật và làm tốt phần việc của mình.
Đánh giá phiên bản mới