Nữ nhà báo cứu những chú mèo từ lò mổ

Cuối năm 2023, trong một lần tìm mèo cưng bị lạc, Hoàng Lan Anh chứng kiến số phận những con mèo sau khi bị đưa đến lò mổ, từ đó chị quyết định bỏ tiền túi chuộc nhiều mèo về chăm sóc, tìm chủ cho chúng.
Đánh giá phiên bản mới