4 động tác với dây kháng lực của Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh nâng cao độ khó cho các bài tập squat, plank biến thể bằng cách dùng thêm dây kháng lực nhằm tăng thêm áp lực lên cơ bắp, đẩy mạnh hiệu quả bài tập.

Video Thứ sáu, 20/8/2021, 15:39 (GMT+7)