Bé hai tuổi chăm sóc mẹ bị bại não

Bé Pomelo ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) có thể làm việc nhà và chăm sóc người mẹ bị bại não.

Gia đình Thứ hai, 13/3/2023, 19:00 (GMT+7)