10 động tác 'độ' vòng 3 trái đào của Lệ Quyên

Lệ Quyên nhấn mạnh khi tập theo Youtube hay bất cứ ai cũng cần đảm bảo thực hiện đúng kỹ thuật để tránh làm hại lưng, cột sống…

Phong cách Thứ ba, 17/8/2021, 14:11 (GMT+7)