Vai diễn sinh tử 'giả thành thật' của nam diễn viên

Đang đóng cảnh hấp hối, nam diễn viên Mã Trung bỗng thấy khó thở thực sự rồi lịm đị. Ca bệnh của ông diễn biến phức tạp, có lúc cận kề cái chết, nhưng cuối cùng ông cũng vượt qua được ranh giới sự sống và cái chết.

Thời cuộc Thứ hai, 21/9/2015, 14:24 (GMT+7)