Trailer 'Captain American 3: Civil War'

Ở phần này, các thành viên của Avengers xảy ra nội chiến, tạo nên hai phe đối đầu. Một bên được lãnh đạo bởi Steve Rogers (Captain America), phe còn lại là của Tony Stark (Iron Man).

Phim Thứ năm, 31/3/2016, 17:27 (GMT+7)