Thạch trái cây sữa dẻo

Những viên thạch nhiều màu nhiều vị được thả trong cốc sữa dẻo quyện vào nhau mát lạnh ăn thật đã.

Ăn chơi Thứ ba, 26/4/2016, 14:52 (GMT+7)

VIDEO NỔI BẬT

Video nổi bật