Tập 2 vòng Đối đầu 'Giọng hát Việt nhí'

Phương Khanh, Minh Tuyết, Quang Trường, Khánh Linh, Bích Hạnh được vào vòng live show.

Show Thứ bảy, 29/8/2015, 23:13 (GMT+7)