Sư thầy 7 năm gom rác ngày ông Công ông Táo

Sư thầy Thích Tịnh Giác (Gia Lâm, Hà Nội) đã 7 năm liền có mặt trên Hồ Tây ngày 23 tháng chạp khuyên người dân không vứt túi ni lông và tro xuống hồ.

Trần Quang

Thời cuộc Thứ năm, 8/2/2018, 11:32 (GMT+7)