Robinho găm bóng trái chân để qua người

Video Thứ hai, 22/3/2010, 10:09 (GMT+7)