Phạm Thị Thu Huệ hát 'Trước ngày hội bắn'

Noo Phước Thịnh nhận xét Thu Huệ hát bay bổng nhưng chưa tập trung, quãng cao tốt, quãng thấp lại chưa hay. Cô bé quyết định trở thành học trò của Đông Nhi.

Show Thứ bảy, 30/7/2016, 22:29 (GMT+7)