NS lễ giải hạn của người Mường

Chiếc quốp đồ xôi được khoác thêm chiếc áo và di chuyển tới gia đình nhà chủ.

Video Thứ bảy, 28/1/2012, 08:35 (GMT+7)