NS-Biểu diễn tập thể của 6 thí sinh

Biểu diễn tập thể của 6 thí sinh

Video Thứ hai, 21/5/2012, 01:12 (GMT+7)