Nhà gương trong công viên Thống Nhất mở cửa trở lại

Nhà gương, một điểm vui chơi giải trí của người Hà Nội xưa, nay đã trở thành một công trình nghệ thuật gắn gốm. 

Trần Huấn - Nguyễn Bắc

Ăn chơi Thứ tư, 13/12/2017, 08:54 (GMT+7)

VIDEO NỔI BẬT

Video nổi bật