Nguyễn Thạc Giáng My hát 'Tìm một người như thế'

Thu Minh nhận xét giọng của Giáng My rất trong sáng và thánh thiện. Bà mẹ một con 20 tuổi chọn về đội của Đông Nhi với lý do "đàn bà cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau".

Show Chủ nhật, 12/2/2017, 21:41 (GMT+7)