Liveshow 3 - Nguyễn Trọng Khương hát 'Mây'

Nguyễn Trọng Khương hát 'Mây' trong liveshow 3 'Giọng hát việt'

Video Thứ hai, 15/10/2012, 01:33 (GMT+7)

Tags: