Lịch trình di chuyển của cô gái nhiễm nCoV

Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, người nhiễm nCoV thứ 17 đã đi qua các nước Anh, Pháp, Italy và tiếp xúc với khoảng 200 người khi về Việt Nam.

Thời cuộc Thứ bảy, 7/3/2020, 22:22 (GMT+7)