Hoàng Minh Chánh, Vũ Hoàng Minh và Trần Đình Nguyên hát 'Nếu tôi được trở lại'

Vũ Cát Tường chọn bé Hoàng Minh vào vòng trong, chia tay Minh Chánh, Đình Nguyên.

Show Thứ bảy, 27/8/2016, 22:25 (GMT+7)