Hari Won nói tiếng Việt rành rọt từ 4 năm trước

Nữ ca sĩ bị 'bóc mẽ' bởi video được đăng từ 11/2012.

Sao Thứ năm, 11/8/2016, 17:16 (GMT+7)

VIDEO NỔI BẬT

Video nổi bật