Gia Khiêm hát 'Cha và con trai'

Isaac đánh giá, Gia Khiêm có màu giọng đặc biệt, nhưng khi lên cao thì lại mỏng do thiếu hơi.

Show Chủ nhật, 12/6/2016, 22:10 (GMT+7)