Chamberlain trình diễn kỹ thuật sút siêu phẩm của Henry vào lưới MU

Chamberlain trình diễn kỹ thuật sút siêu phẩm của Henry vào lưới MU

Video Thứ tư, 26/9/2012, 02:53 (GMT+7)

Tags: