C. Ronaldo vừa ngã vừa quan sát trọng tài

C. Ronaldo vừa ngã vừa quan sát trọng tài

Video Thứ sáu, 30/3/2012, 02:10 (GMT+7)

Tags: