6t: Vấp ngã khi chạy vượt rào

Video Thứ tư, 28/7/2010, 09:25 (GMT+7)