5c: Ném chai vào đầu đồng nghiệp

Video Thứ tư, 11/2/2009, 11:50 (GMT+7)

Tags: