3t: Michael Jordan làm vỡ giá treo rổ

Video Thứ sáu, 19/3/2010, 11:00 (GMT+7)