Video tình huống rơi ví ở Việt Nam

Khi bạn bị rơi ví trên đường, liệu những người đồng hương có nhắc nhở bạn.

Thời cuộc Thứ hai, 13/4/2015, 17:39 (GMT+7)