Vẹm nướng - Hạ Long

Món ăn dân giã với Vẹm xanh nướng mỡ hành.

Ăn chơi Thứ hai, 21/9/2015, 11:27 (GMT+7)