Valdes bị thẻ đỏ vì phản đối trọng tài

Valdes bị thẻ đỏ vì phản đối trọng tài

Video Chủ nhật, 3/3/2013, 08:14 (GMT+7)

Tags: