Vác dao đòi chém gái mại dâm khắp khách sạn

Kẻ tấn công, người Đài Loan, khai với cảnh sát rằng mục đích tấn công là nhằm rửa sạch tội lỗi cho các cô gái mại dâm.

Thời cuộc Thứ năm, 20/8/2015, 09:54 (GMT+7)