Và ta sẽ viết sử xanh - Mỹ Tâm

Ca khúc của Đức Trí, được Mỹ Tâm thể hiện trong chương trình 'Tự hào Tổ quốc tôi' tại Hà Nội, tối 17/8/2015.

Nhạc Thứ ba, 18/8/2015, 10:46 (GMT+7)