Tự đá vào sau đầu để lập kỷ lục thế giới

Pradip Timilisina, người Nepal, hy vọng được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness với thành tích đá 60 cái vào phía sau đầu trong một phút.

Thời cuộc Thứ hai, 11/4/2016, 11:24 (GMT+7)