TT: Ronaldo và Ronaldinho biểu diễn

Video Thứ tư, 12/3/2008, 12:42 (GMT+7)