Trailer phim 'Đại chiến Pixels'

Một phi thuyền thời gian chứa thông điệp hòa bình được NASA gửi đi năm 1982 với hy vọng tìm kiếm các thực thể sống khác. Tuy nhiên, phi thuyền này lại được gửi đi không đúng cách, khiến cho những người ngoài hành tinh dịch sai thành thông điệp đe dọa, và tiến hành đổ bộ xâm chiếm trái đất. Chúng sử dụng các trò chơi điện tử cổ điển của trái đất để xây dựng mô hình cho các cuộc tấn công.

Phim Thứ năm, 30/7/2015, 16:20 (GMT+7)