Trailer phim 'Ant-man'

Nhà sáng chế Dr.Hank Pym phát minh ra bộ quần áo đặc biệt, có khả năng biến người bình thường trở thành bé nhỏ, đồng thời có sức mạnh phi thường và giao tiếp được với kiến. Công thức sáng chế ra bộ quần áo có nguy cơ bị đánh cắp và tên siêu trộm Scott Lang (Paul Rudd) là người được chọn trở thành Người Kiến. Anh giúp đỡ nhà sáng chế Dr.Hank Pym bảo vệ bộ quần áo siêu đẳng.

Phim Thứ ba, 30/6/2015, 15:29 (GMT+7)