Torres bị dính giày vào mặt cống thoát nước

Video Thứ năm, 17/6/2010, 17:07 (GMT+7)