Thùy Dương bị giám khảo chấn chỉnh tính cách

Sự không chuyên nghiệp và cách thể hiện "ngôi sao" của Thùy Dương đã bị giám khảo Nam Trung chấn chỉnh bằng một bài học lớn.

Video Thứ hai, 24/10/2011, 10:35 (GMT+7)