Thử thách trang điểm trong 3 phút

Nếu chỉ có 3 phút để trang điểm, bạn sẽ phải làm gì?

Phong cách Thứ tư, 6/5/2015, 17:36 (GMT+7)