THu Huyền múa võ Vovinam

Thu Huyền múa võ Vovinam trong phần thi tài năng MIss Ngôi Sao.

Video Thứ tư, 25/7/2012, 08:12 (GMT+7)