Thi thể rơi khỏi quan tài khi đang được đưa đi chôn

Nhóm người khiêng quan tài không hay biết thi thể người chết rơi giữa đường mà vẫn tiếp tục bước đi.

Thời cuộc Thứ hai, 13/4/2015, 15:55 (GMT+7)