Tay không leo tháp Eiffel

James Kingston (24 tuổi, Anh quốc) trèo bằng tay không và hoàn toàn không có thiết bị bảo hộ vào lúc 1h sáng để tránh lực lượng anh ninh, anh leo trở xuống lúc 9g sáng và lập tức bị bắt.

Thời cuộc Thứ tư, 11/11/2015, 10:45 (GMT+7)