Tập hai Vua đầu bếp 2015

Nhiều món ăn của các đầu bếp không chuyên được giám khảo đánh giá cao.

Show Thứ bảy, 12/9/2015, 23:39 (GMT+7)