Tập 1 Project Runway Vietnam 2015

Trong tập thi đầu tiên của mùa ba, "Project Runway Vietnam" đã tiễn hai nhà thiết kế trời trang nữ về nhà.

Phong cách Chủ nhật, 20/12/2015, 09:28 (GMT+7)