Take That biểu diễn ở bế mạc Olympic

Take That biểu diễn ở bế mạc Olympic

Video Thứ ba, 14/8/2012, 04:53 (GMT+7)