Stekelenburg làm rơi cup Hà Lan

Video Thứ hai, 16/5/2011, 08:39 (GMT+7)