Sống thật một cá tính phiên bản Doraemon

Giai điệu sống động của "Sống thật một cá tính" qua một lăng kính mới với Doraemon, Xuka, Nobi, bé Chaiko

Video Thứ hai, 20/8/2012, 02:30 (GMT+7)