So sáng Torres và C. Ronaldo

Video Thứ ba, 9/11/2010, 10:45 (GMT+7)