Scholes vôlê trái phá tung lưới Bradford ngoài vòng cấm

Scholes vô lê trái phá tung lưới Bradford ngoài vòng cấm

Video Thứ tư, 22/5/2013, 05:02 (GMT+7)

Tags: